Opłaty

 


Numer konta bankowego dla studentów i doktorantów


Uwaga!


Płatności za studia oraz akademiki odbywają się w oparciu o system kont wirtualnych generowanych na podstawie numeru PESEL. Więcej informacji na stronie http://ps.ug.edu.pl

 

 

 


Studia stacjonarne, niestacjonarne


 

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów określa następujące opłaty za wydanie poniższych dokumentów:

  • elektronicznej legitymacji studenckiej – 22 zł
  • dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym (innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) – 20 zł
  • dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w w języku obcym (innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) – 20 zł
 

Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz ich wysokość regulują Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Więcej informacji na stronie UG.