Stypendia UG

Doktoranci Międzywydziałowych Stacjonarnych Studiów Doktoranckich z ekonomii, finansów i zarządzania mogą ubiegać się o następujące rodzaje stypendiów:

 

 1. stypendium doktoranckie
 2. zwiększenie stypendium doktoranckiego tzw. stypendium projakościowe
 3. świadczenia pomocy materialnej:
  - stypendium socjalne,
  - stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  - stypendium dla najlepszych doktorantów,
  - zapomogęZarządzenia w sprawie  przyznawania stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów zamieszczone są na stronie Uniwersytetu Gdańskiego


Miejsce składania wniosków
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Dokumenty należy złożyć w dziekanacie, w godzinach otwarcia

 

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Termin składania wniosków: do 6 września 2018 r.

Miejsce składania wniosków dla doktorantów Wydziału Ekonomicznego:
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
Dziekanat ds. socjalnych - pokój 105
Dokumenty należy złożyć w dziekanacie, w godzinach otwarcia


Szczegółowe informacje: na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  

NAGRODA REKTORA

Wniosek o przyznanie nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Termin składania wniosków: do 25 października 2018 r.

Miejsce składania wniosków dla doktorantów Wydziału Ekonomicznego:
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
Dziekanat ds. socjalnych - pokój 105
Dokumenty należy złożyć w dziekanacie, w godzinach otwarcia

Miejsce składania wniosków dla doktorantów Wydziału Zarządzania:
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Dokumenty należy złożyć w dziekanacie, w godzinach otwarcia

Regulamin przyznawania nagród Rektora doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego
Każdy wniosek powinien zawierać uzasadnienie przyznania nagrody oraz opinię opiekuna naukowego lub promotora