Stypendia UG

Doktoranci Międzywydziałowych Stacjonarnych Studiów Doktoranckich z ekonomii, finansów i zarządzania mogą ubiegać się o następujące rodzaje stypendiów:

 

 1. stypendium doktoranckie
 2. zwiększenie stypendium doktoranckiego tzw. stypendium projakościowe
 3. świadczenia pomocy materialnej:
  - stypendium socjalne,
  - stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  - stypendium dla najlepszych doktorantów,
  - zapomogęZarządzenia w sprawie  przyznawania stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów zamieszczone są na stronie Uniwersytetu Gdańskiego


Miejsce składania wniosków na rok akademicki 2019/2020
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
Dziekanat ds. socjalnych - pokój 105

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie, w godzinach otwarcia

 

 

NAGRODA REKTORA

Wniosek o przyznanie nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Termin składania wniosków: do 25 października

Miejsce składania wniosków dla doktorantów Wydziału Ekonomicznego:
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
Dziekanat ds. socjalnych - pokój 105
Dokumenty należy złożyć w dziekanacie, w godzinach otwarcia

Miejsce składania wniosków dla doktorantów Wydziału Zarządzania:
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot

Regulamin przyznawania nagród Rektora doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego
Każdy wniosek powinien zawierać uzasadnienie przyznania nagrody oraz opinię opiekuna naukowego lub promotora