dr Mirlinda Kuçi

Opublikowano 10 maja 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 25 kwietnia 2019 r.

Tytuł rozprawy: The impact of the endowment effect on an individual's choice under uncertainty

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Teresa Kamińska, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Elżbieta Babula

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 22 października 2020 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 9 listopada 2020 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 9 listopada 2020 r.

Nadanie stopnia doktora: 19 listopada 2020 r.