dr Magdalena Konopacka

Opublikowano 04 kwietnia 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 28 marca 2019 r.

Tytuł rozprawy: Ekonomiczne skutki nierównego traktowania ze względu na płeć w krajach rozwiniętych

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: prof. dr hab. Ewa Oziewicz

Promotor pomocniczy: dr Tomasz Bieliński

Recenzenci:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Recenzje:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: