Magdalena Konopacka, PhD

Posted on 2019-04-04

Initiation of PhD conferment procedure: March 28th, 2019

The title of PhD thesis: Ekonomiczne skutki nierównego traktowania ze względu na płeć w krajach rozwiniętych

Field of studies: Economics sciences
Discipline: Economics
Area of studies: Social studies

Supervisor: Professor Ewa Oziewicz

Auxiliary supervisor: Tomasz Bieliński, PhD

Reviewers:

Acceptance of the PhD thesis for public defense:

Summary:

Reviews:

Announcement of the public PhD thesis defense:

Acceptance of the public PhD thesis defense:

Awarding the degree of doctor in economics: