mgr Małgorzata Kieliszewska

Opublikowano 01 lutego 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 31 stycznia 2019 r.

Tytuł rozprawy: Konkurencyjność zakładów przetwórstwa rybnego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Teresa Kamińska, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Zielenkiewicz

Recenzenci:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Recenzje:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: