MSc Małgorzata Kieliszewska

Posted on 2019-02-01

Initiation of PhD conferment procedure: January 31st, 2019

The title of PhD thesis: Konkurencyjność zakładów przetwórstwa rybnego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Field of studies: Economics sciences
Discipline: Economics
Area of studies: Social studies

Supervisor: Teresa Kamińska, Associate Professor

Auxiliary supervisor: Małgorzata Zielenkiewicz, PhD

Reviewers:

Acceptance of the PhD thesis for public defense:

Summary:

Reviews:

Announcement of the public PhD thesis defense:

Acceptance of the public PhD thesis defense:

Awarding the degree of doctor in economics: