dr Spangenberg Eugen

Opublikowano 18 listopada 2016 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 17 listopada 2016 r.

Tytuł rozprawy: Transition to sustainable freight transport in the Baltic Sea Region - challenges for container shipping

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Monika Bšk, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Ernest Czermański

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 17 maja 2018 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 14 czerwca 2018 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 14 czerwca 2018 r.

Nadanie stopnia doktora: 21 czerwca 2018 r.