dr Anna Fornalska-Skurczyńska

Opublikowano 04 czerwca 2016 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 2 czerwca 2016 r.

Tytuł rozprawy: Determinanty działalności eksportowej w świetle najnowszych teorii handlu międzynarodowego

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Stanisław Umiński, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Tomasz Brodzicki

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 23 maja 2019 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 4 czerwca 2019 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 4 czerwca 2019 r.

Nadanie stopnia doktora: 27 czerwca 2019 r.