Anna Fornalska-Skurczyńska, PhD

Posted on 2016-06-04

Initiation of PhD conferment procedure: June 2nd, 2016

The title of PhD thesis: Determinanty działalności eksportowej w świetle najnowszych teorii handlu międzynarodowego

Field of studies: Economics sciences
Discipline: Economics
Area of studies: Social studies

Supervisor: Stanisław Umiński, Associate Professor

Auxiliary supervisor: Tomasz Brodzicki, PhD

Reviewers:


Acceptance of the PhD thesis for public defense: May 23rd, 2019

Summary: Polish version, English version

Reviews:


Announcement of the public PhD thesis defense: June 4th, 2019

Acceptance of the public PhD thesis defense: June 4th, 2019

Awarding the degree of doctor: June 27th, 2019