Uchwała Nr 47/20/RDEif

 Uchwała Nr 47/20/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse z dnia 20 lutego 2020 roku

§ 1.


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego przyjmuje protokół z posiedzenia Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse w dniu 20 lutego 2020 r.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wynik głosowania jawnego, na posiedzeniu prowadzonym w trybie zdalnym (zgodnie z art. 235 ust. 6 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695) z użyciem środka komunikacji elektronicznej (zgodnie z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r. poz. 511, 528, 643, 741).

Uprawnionych obecnych: 26
Głosów ważnych: 26
Głosów nieważnych: 0
   
Głosów oddanych za uchwałą: 26
Głosów oddanych przeciwko uchwale: 0
Głosów wstrzymujących się: 0
Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego