Składy rad dyscyplin

Skład Rad Dyscyplin na kadencję 2019-2020


Skład Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse na kadencję 2020-2024

 1. Przewodniczący: dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG
 2. prof. dr hab. Jacek Zaucha
 3. dr hab. Monika Bąk, prof. UG
 4. dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG
 5. dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG
 6. dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska
 7. dr hab. Giuseppe Cirella, prof. UG
 8. dr hab. Ernest Czermański, prof. UG
 9. dr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG
 10. dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG
 11. dr hab. Anna Golejewska, prof. UG
 12. dr hab. Andrzej Jezierski, prof. UG
 13. dr hab. Hanna Klimek, prof. UG
 14. dr hab. Aleksandra Koźlak, prof. UG
 15. dr hab. Joanna Kuczewska
 16. dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
 17. dr hab. Andrzej Letkiewicz, prof. UG
 18. dr hab. Beata Majecka, prof. UG
 19. dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, prof. UG
 20. dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG
 21. dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG
 22. dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG
 23. dr hab. Ryszard Rolbiecki, prof. UG
 24. dr hab. Iwona Sobol
 25. dr hab. Ewelina Sokołowska, prof. UG
 26. dr hab. Michał Suchanek, prof. UG
 27. dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG
 28. dr hab. Anita Szymańska
 29. dr hab. Dariusz Tłoczyński, prof. UG
 30. dr hab. Stanisław Umiński, prof. UG
 31. dr hab. Jacek Winiarski prof. UG
 32. dr hab. Marcin Wołek, prof. UG
 33. dr hab. Anna Zamojska, prof. UG
 34. dr hab. Piotr Zientara, prof. UG
 35. dr Magdalena Jażdżewska-Gutta
 36. dr Olga Martyniuk
 37. doktorant mgr Zuzanna Borda


Obsługa administracyjna Rady: Wydział Ekonomiczny
Skład Rady Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości

 1. Przewodniczący: dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
 2. prof. dr hab. Paweł Miłobędzki
 3. prof. dr hab. Jacek Rybicki
 4. prof. dr hab. Mirosław Szreder
 5. prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska
 6. dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka, prof. UG
 7. dr hab. Robert Bęben, prof. UG
 8. dr hab. Dorota Ciołek, prof. UG
 9. dr hab. Bartłomiej Gawin, prof. UG
 10. dr hab. Wiesław Golnau, prof. UG
 11. dr hab. Beata Jackowska, prof. UG
 12. dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG
 13. dr hab. Michał Kuciapski, prof. UG
 14. dr hab. Przemysław Lech, prof. UG
 15. dr hab. Ewa Majerowska, prof. UG
 16. dr hab. Cezary Mańkowski, prof. UG
 17. dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG
 18. dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG
 19. dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG
 20. dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG
 21. dr hab. Agnieszka Szpitter, prof. UG
 22. dr hab. Dariusz Trojanowski, prof. UG
 23. dr hab. Piotr Walentynowicz, prof. UG
 24. dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG
 25. dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska
 26. dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz, prof. UG
 27. dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG
 28. dr hab. Ewa Wycinka, prof. UG
 29. /wybory uzupełniające/
 30. dr Beata Zackiewicz-Brunke
 31. doktorant mgr Alan Balla


Obsługa administracyjna Rady: Wydział Zarządzania