Uchwała Nr 17/19/RDEif

 Uchwała Nr 17/19/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 5 grudnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse z dnia 21 listopada 2019 r.§ 1.


Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego przyjmuje protokół z posiedzenia Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse w dniu 21 listopada 2019 r.


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wynik głosowania tajnego

Uprawnionych obecnych: 21
Głosów ważnych: 21
Głosów nieważnych: 0
   
Głosów oddanych za uchwałą: 21
Głosów oddanych przeciwko uchwale: 0
Głosów wstrzymujących się: 0

 Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego