dr Joanna Czerepko

Opublikowano 14 kwietnia 2021 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 25 października 2018 r.

Tytuł rozprawy: Uwarunkowania zakupów transgranicznych na przykładzie klientów z obwodu kaliningradzkiego

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 21 października 2021

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 4 listopada 2021 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 4 listopada 2021 r.

Nadanie stopnia doktora: 18 listopada 2021 r.