dr Katarzyna Bartnik

Opublikowano 04 czerwca 2016 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 2 czerwca 2016 r.

Tytuł rozprawy: Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego a rozwój województwa warmińsko-mazurskiego

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 14 września 2017 r.

Streszczenie: wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 26 września 2017 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 26 września 2017 r.

Nadanie stopnia doktora: 19 października 2017 r.