O nas

KNFB ”Cash Flow” istnieje od 23.03.2011r. Założycielami koła są Nikodem Baran i Michał Boczkowski studenci I roku SSL MSG na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. 

Siedzibą Koła jest Katedra Mikroekonomii na Wydziale Ekonomicznym UG, zaś opiekunem Koła jest dr Elżbieta Babula.

 

Koło rozpoczęło swoją działalność natychmiast po rejestracji. Omawialiśmy zagadnienia związane z funkcjami, zadaniami i planami koła, a także regularnie graliśmy w grę „Cash Flow”, która jest materiałem dydaktycznym zatwierdzonym przez MEN. Rozwijanie inteligencji finansowej, przybliżanie zagadnień giełdowych, rynkowych, inwestycyjnych, a także badanie zachowań inwestorów pod naciskiem stresu, w warunkach ryzyka i z uwzględnieniem czynnika behawioralnego przy wykorzystaniu gry „Cash Flow” jest podstawowym celem działalności naszego Koła. Podczas spotkań każdy członek koła wciela się w rolę inwestora, zarządza swoim portfelem, decyduje o rozwoju swojej strategii inwestycyjnej, a także pomnaża swój majątek. Po skończonej rozgrywce dyskutujemy, dzielimy się spostrzeżeniami i wnioskami wysnutymi z przebiegu rozgrywki.

 

KNFB ma również na koncie współorganizację szkolenia z zakresu rozwoju osobistego, które odbyło się 17.05.2011r. pt. „Sztuka Świadomej Komunikacji z Sobą i Innymi”. Szkolenie zakończyło się dużym sukcesem. Ponadto szeroko zakrojona akcja plakatowa przyczyniła się do wypromowania KNFB całym Uniwersytecie Gdańskim. W szkoleniu uczestniczyło 18 osób, a poprowadziła je profesjonalna trenerka rozwoju osobistego: Magdalena Fedor.  

 

W latach 2011-2013 Koło działało w następującym składzie:

Przewodniczący KNFB: Nikodem Baran

Zastępca: Michał Boczkowski

Skarbnik: Patrycja Banel

Sekretarz: Maciej  Biegajewski

Członek, założyciel: Karol Bogalecki

Spotkania KNFB odbywały się wówczas raz na dwa tygodnie. Działalność Koła w tym pierwotnym składzie została zawieszona, gdy studenci ukończyli studia licencjackie.

 

Pod koniec 2014 r. działalność Koła Naukowego Finansów Behawioralnych "Cash Flow" została wznowiona. Dzięki wsparciu finansowemu Pana Dziekana Wydziału Ekonomicznego oraz Pana Rektora ds. Studenckich UG, udało się zakupić dwa egzemplarze gry 'Cashflow 101'. Aktualny skład członków i władze Koła Naukowego wymienione są w zakładce "Skład osobowy".