prof. dr hab. Mirosław Chaberek

jednostka:
stanowisko:
profesor zwyczajny
funkcja:
telefon:
58-523-1381
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
104
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
 • Dorobek: monografie studia rozprawy - 5, artykuły i kom. naukowe - 89, podręczniki skrypty -12, prace projektowe, bad. niepublik - 112, referaty i wyst. na konf. - 71, recenzje naukowe - 47, granty na badania własne - 9
 • Promotor 5 prac dr
 • Od 2007 profesor zw. Uniwersytetu Gdańskiego
 • Prof. zw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. zw. Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku
 • 2003 – uzyskanie tytułu naukowego profesora (Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego)
 • 1997 - profesor nadzwyczajny w Katedrze Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego
 • 1990 – 1997 - adiunkt habilitowany w Katedrze Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego
 • 1989 - doktor habilitowany nauk ekonomicznych (rozprawa habilit. nt.: „Modelowanie procesów decyzyjnych w transporcie kolejowym z zastosowaniem teorii gier.”)
 • 1978 – 1989 adiunkt w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Transportu Lądowego oraz w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Transportu Kolejowego
 • 1978 - stopień doktora nauk ekonomicznych („Efektywność ekonomiczna zastosowania maszyn cyfrowych w transporcie kolejowym”)
 • 1978 - Studium Podyplomowe Ideologiczno – Pedagogiczne
 • 1974 – 1978 asystent w Instytucie Ekonomiki Transportu Lądowego Uniwersytetu Gdańskiego
 • 1974 – Kurs Zastosowań Matematyki PAN
 • Kurs teoretycznej i praktycznej eksploatacji środków dydaktycznych
 • Kurs programowania w języku ALGOL
 • 1973 – 1974 asystent stażysta w Instytucie Ekonomiki Transportu Lądowego Uniwersytetu Gdańskiego
 • 1973 - Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiki Transportu – tytuł zawodowy mgr ekonomii (praca mgr nagrodzona w ogólnopolskim konkursie na najbardziej użyteczną pracę magisterską „Złota myśl dla kraju”
Publikacje
Zainteresowania
 • Logistyczne wsparcie procesów gospodarczych i pozagospodarcych
 • Modelowanie i przeprojektowanie systemów i procesów logistycznych
 • Transport w systemie logistycznym
 • Funkcjonowane systemów transportowych i logistycznych
 • Procesy restrukturyzacyjne w transporcie
 • Logistyka informacji zarządczej
 • Controllingowe systemy sterowania procesami
 • Rachunkowość zarządcza
 • Polityka transportowa UE
Inne
 • Od 1995 Kierownik Katedry Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego
 • 2003-2005 - Prodziekan Wydziały Ekonomicznego UG
 • Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Członek Rady Naukowej Programu Pociągów Dużych Prędkości
 • Członek Sekcji „Logistyka Transportu Towarowego” Komitetu Transportu PAN
 • Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Logistycznego
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa w Warszawie
 • Wiceprzewodniczcy Rady Naukowo -Technicznej przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego