dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
kierownik zakładu
telefon:
058-523-1355
tel. sekretariat:
1246
nr pokoju:
339
WWW:
Inne funkcje:

Pomysłodawca i przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Studenckich "Nasze Studia" 

https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/about/editorialTeam

Redaktor czasopisma International Journal of Emerging and Transition Economies (IJETE)

http://ekonom.ug.edu.pl/web/IJETE/index.html?lang=en&ao=home_page

Studia stacjonarne i niestacjonarne

 

KONSULTACJE w zimowej sesji egzaminacyjnej:

wtorek 31 stycznia, 11.00-12.00, p. 339

piątek 3 lutego, 11.00-12.00 on-line

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych:

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania