Z życia Katedry

02.2022

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku poinformowało, że w dniu 3 lutego 2022 została rozstrzygnięta XXV edycja Konkursu Prac Magisterskich im. Lucjana Hofmana za rok 2021. Kapituła Konkursowa przyznała wyróżnienia w XXV edycji Konkursu Prac Magisterskich:

 

Wyróżnienia przyznano następującym osobom:  Panu Kamilowi Krętowi praca nt. „Chińska ekspansja w branży gier wideo i jej rola w dążeniu Chińskiej Republiki Ludowej do mocarstwowości w XXI w.” Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Ewa Oziewicz, Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny, Katedra Biznesu Międzynarodowego, Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

 

Wyróżnienie dodatkowe w postaci możliwości publikacji pracy dyplomowej na internetowej PTE w zakładce: Strefa Wiedzy i uznanie członków Kapituły - z uwagi na prezentowany bardzo wysoki poziom zdobyła praca magisterska: Pani Martyny Komendy praca nt. „Strategia relatywnej i absolutnej stopy zwrotu – badanie efektywności na przykładzie funduszy inwestycyjnych typu ETF i Absolute Return” Praca napisana pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Biznesu Międzynarodowego, Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych

 

 01.2022

W dniu 18 stycznia 2022 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Konewki na temat: „Budowanie przewagi konkurencyjnej na europejskim rynku samochodów elektrycznych”. Promotorem pracy była dr hab. Joanna Bednarz, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Recenzentami w postępowaniu byli: prof. dr hab. Barbara Jankowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. dr hab. Krzysztof Wach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr hab. Marta Götz (Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Grupa Uczelni Vistula). Komisja przyjęła obronę rozprawy doktorskiej. W dniu 20 stycznia 2022 r. Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse..

 

Miło nam poinformować, że w dniu 20 stycznia 2022 r. Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego nadała Pani dr Magdalenie Mosionek-Schweda stopień doktora habilitowanego. Recenzentami w postępowaniu habilitacyjnym byli: dr hab. Katarzyna Ewa Kuziak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), dr hab. Katarzyna Izabela Perez (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). prof. dr hab. Dorota Maria Witkowska (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Małgorzata Anna Janicka (Uniwersytet Łódzki). Postępowanie habilitacyjne zakończyło się podjęciem przez Radę Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

 

 11.2021

Dr Magdalena Markiewicz odbyła w dniach 14-27.11.2021 r. wizytę studyjną w University College London, Institute of Education, gdzie ukończyła obejmujące 75 godz. szkolenie w ramach dwutygodniowego programu „Mistrzowie dydaktyki” (Masters of Didactics). Jest to projekt pozakonkursowy o charakterze wdrożeniowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 4.3. Współpraca ponadnarodowa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Serdecznie gratylujemy!

 

Jak co roku przedstawiciele Koła Naukowego HaZet zorganizowali Geopolityczną Grę Mocarstw: Wyzwania dla nowego światowego ładu gospodarczego. Tegoroczna IV edycji konferencji odbyła się w dniach 19-21 listopada 2021. Zaplanowano debaty w trzech obszarach tematycznych: Transport i Energetyka, Dyplomacja i Gospodarka, Geopolityka i Wojskowość.

 

W dniu 26 listopada 2021 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Patricii Orelly na temat: "Building competitive advantage in Bangladesh's FMCG sector - the perspective of customers". Promotorem pracy była dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG, a promotorem pomocniczym dr Tomasz Bieliński. Komisja przyjęła obronę rozprawy doktorskiej. W dniu 16 grudnia 2021 r. Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Serdecznie gratulujemy!

 

 10.2021

16 października 2021 r. odbyły się wybory do Rady Wydziału Ekonomicznego. Katedrę Biznesu Międzynarodowego będą reprezentować panie profesor Ewa Oziewicz, Joanna Pietrzak, Joanna Bednarz, Sylwia Pangsy-Kania i Iwona Sobol oraz doktorzy: Magdalena Markiewicz, Sławomir Antkiewicz i Tomasz Bieliński. Gratulujemy!

 

W dniu 6 października 2021 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W czasie uroczystości wręczono nagrody naszym Koleżankom i Kolegom:

dr hab. Iwona Sobol - nagroda indywidualna III st. za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego,

dr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG - nagroda indywidualna I stopnia za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,

dr Tomasz Bieliński - nagroda indywidualna II st. za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi,

dr Łukasz Dopierała - nagroda indywidualna II st. za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi,

dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG - nagroda indywidualna IV st. za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne,

dr Magdalena Markiewicz i dr Monika Szmelter - nagroda zespołowa I st. za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne związane z popularyzacją wiedzy ekonomicznej,

Katarzyna Kuchcińska - nagroda indywidualna st. IV.

 07.2021

Koordynatorem kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze została dr Monika Grottel. Bardzo się cieszymy i serdecznie gratulujemy!

 

 05.2021

Po przerwie czasopismo naukowe IBage - International Business and Global Economy znalazło się na liście czasopism naukowych MEiN. Ma ono długą tradycję wspólną z historią Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, który przez kilka dekad redagował i wydawał ten naukowy rocznik. Pierwszy numer czasopisma został wydany w 1973 roku; nosił wtedy nazwę „Prace i Materiały Instytutu Ekonomiki Handlu Zagranicznego”. W 2013 roku nazwę tę zmieniono na "International Business and Global Economy". Nad jakością artykułów publikowanych we wszystkich latach czuwali kolejni redaktorzy: prof. Zenon Kamiński (1973-80, zeszyty nr 1-5); prof. Danuta Marciniak - Neider (1980-1995, zeszyty 6-13); prof. Hanna Treder (zeszyty 14-30; nr 28 wspólnie z prof. K. Żołądkiewicz), dr Urszula Mrzygłód (zeszyt nr 31), dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil (zeszyty nr 32-36) i dr Joanna Adamska-Mieruszewska (zeszyty nr 36-38). Aktualnie czasopismo jest wydawane przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego i redaktorem naczelnym jest prof. Jacek Zaucha. Wydanie specjalne IBAGE nosi tytuł „Jak pandemia Covid-19 zmieniła światową gospodarkę?” i jego redaktorkami są panie profesor Sylwia Pangsy-Kania i Joanna Bednarz.

 

 04.2021

Mgr Przemysław Wysiński został laureatem Konkursu UGrants – start w ramach pierwszej edycji Programu Małych Grantów Uniwersytetu Gdańskiego. Serdecznie gratulujemy!

 

 03.2021

Pani dr Magdalena Mosionek-Schweda otrzymała nagrodę za popularyzowanie wiedzy z zakresu wiarygodności finansowej z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Score Hunter.

 

Wśród laureatów Nagrody Nauczyciela Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza za rok 2020 została uhonorowana wyróżnieniem Pani dr Magdalena Markiewicz. Serdecznie gratulujemy!

 

dr Magdalena Mosionek-Schweda została wyróżniona za szczególne zaangażowanie i aktywne wspieranie Programu Edukacyjnego "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem" na Wydziale Ekonomicznym UG w 2020 r. Inicjatorami Programu są Związek Banków Polskich oraz Grupa BIK.

 

 02.2021

W dniu 10 lutego 2021 r., w siedzibie polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku została rozstrzygnięta XVII edycja Konkursu Prac Licencjackich im. Witolda Andruszkiewicza za rok 2020. Kapituła Konkursowa wyróżniła prace absolwenta Wydziału Ekonomicznego - Pana Mikołaja Drożdżyńskiego - praca nt. „Rynek funduszy inwestycyjnych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Regulacje prawne, uwarunkowania rozwoju oraz analiza podmiotów.” Praca napisana pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza.

 

12.2020

Laureaci najlepszych prac o Ełku nagrodzeni - edycja 2020 r. Rozstrzygnięcie „Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk” nastąpiło 21.12.2020r. w miejskim ratuszu w Ełku. W tym roku nagrodzono łącznie 7 prac dyplomowych, w tym w kategorii prac magisterskich pracę absolwentki specjalności Międzynarodowe Strategie Marketingowe Natalii Niedzielewskiej. Nagroda została przyznana za pracę „Marketing terytorialny oraz budowa wizerunku na przykładzie miasta Ełk” (promotor pracy: dr. T. Czuba). Więcej informacji: http://bit.ly/37UPSCT

 

11.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy,że 15 listopada 2020 r. zmarł nasz Kolega i Współpracownik profesor doktor habilitowany Zenon Kamiński. Profesor był oddany swojej pracy naukowiec i nauczyciel akademicki, wybitny specjalista w dziedzinie handlu zagranicznego oraz ubezpieczeń gospodarczych. Całe swoje życie zawodowe poświęcił społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego. Po odbyciu studiów w WSHM i zdobyciu doświadczeń zawodowych w ciągu kilku lat pracy w biurze dyspaszerskim oraz w towarzystwie ubezpieczeniowym, w połowie lat 50. ubiegłego wieku podjął wyzwania pracownika naukowo-dydaktycznego na Wydziale Morskim w strukturze sopockiej WSE. Przez kilka następnych dekad wspierał swoją wiedzą, talentem oraz doświadczeniem funkcjonowanie i rozwój Katedry, a następnie Instytutu Handlu Zagranicznego. Przez wiele lat pełnił ważne funkcje, kierując Zakładem Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego oraz pełniąc funkcję wicedyrektora Instytutu ds. dydaktycznych. Był wspaniałym dydaktykiem, lubianym i docenianym przez wiele pokoleń studentów za Jego głęboką wiedzę humanistyczną. Jednym z jego ważnych osiągnięć w sferze dydaktyki było wprowadzenie problematyki ubezpieczeniowej w ramach przedmiotów nauczania na Wydziale Ekonomicznym. Pan Profesor był znakomitym ambasadorem naszego Wydziału w kontaktach z licznymi środowiskami naukowymi innych uczelni oraz instytucjami praktyki gospodarczej, także za granicą. Był ciepłym, serdecznym Człowiekiem, bardzo lubianym przez społeczność akademicką i Autorytetem podziwianym przez współpracowników.

 

10.2020

15 października 2020 r. odbyła się w formie konferencji online uroczystość ogłoszenia wyników VI edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu MSG. Organizatorem konferencji była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Laureatów wskazała Kapituła konkursu na podstawie wyników recenzji wykonanych w siedmiu Uczelniach uczestniczących w konkursie, którymi są: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. W kategorii prac licencjackich pierwsze miejsce zostało przyznane Pani Adriannie Podgórskiej za pracę pt. Znaczenie aspektów behawioralnych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na przykładzie anomalii rynkowych, Uniwersytet Gdański, promotor - dr Łukasz Dopierała.

 

10.2020

Miło nam poinformować, że w dniu 22 października 2020 r. Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego nadała Pani dr Iwonie Sobol stopień doktora habilitowanego.

 

03.2020

Prof. zw. dr hab. E. Oziewicz i dr hab. J. Bednarz, prof. UG wzięły udział w Konferencji Business Beyond Borders - Destination Africa, która odbyła się w PPNK w Gdyni 5 marca 2020 roku. Konferencja została zorganizowana przez "Pracodawców Pomorza", Agencję Rozwoju Pomorza S.A., bConnect Business Development, Iddeni i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni.

 

02.2020

W dniach 24-28 lutego 2020 r. gościliśmy profesorów z Hochschule Bremen. Prof. Dr. Hans H. Bass prowadził wykład na temat: Do we need European industrial policy to counter China's potential technology leadership? Prof. em. Dr. habil. Ernst Mönnich, wykład prowadziła zajęcia na temat: Technical Regress: A Challenge with growing Economic Importance. Przyjazd Panów profesorów odbył się w ramach programu Erasmus+.

 

02.2020

Z dniem 18 lutego 2020 r.  nowym Kierownikiem Katedry Biznesu Międzynarodowego została mianowana dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG

 

02.2020

W dniach 3-4 lutego 2020 r. gościliśmy członków Komitetu Sterującego NICE Network. Tym razem gospodarzem dorocznego spotkania była dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG - członek Komitetu Sterującego NICE Network w nowej kadencji.  W spotkaniu udział wzięli: Thomas Hoffmann z FH Nordhausen, Roelijn Kok z Windesheim University z Zwolle, Brecht Masschaele z Artevelde Hogeschool z Gent, Regina Parzer z IMC Krems oraz Gordana Nikolic i Iris Ŝodaz z PAR University College w Rijece. W spotkaniu uczestniczyła też prof. Ewa Oziewicz.

 

12.2019

W dniach 9-13 grudnia 2019 pracownicy naszej Katedry prowadzili zajęcia w Hochschule Bremen w Niemczech. W dniach 25-29 listopada 2019 r. gościliśmy Panią Jaana Kivivuori z Turku University of Applied Sciences, która w ramach programu Erasmus+ prowadziła wykłady: Entrepreneurship in Finland oraz Finish Brands dla studentów naszych specjalności.

 

11.2019

Z dniem 1 listopada 2019 r. nastąpiła oficjalnie zmiana nazwy Instytutu Handlu Zagranicznego na Katedrę Biznesu Międzynarodowego.

 

09.2019

W dniu 25 września 2019 r. w gdańskim hotelu Hilton odbyła się uroczystość zorganizowana przez Konsulat Generalny Chińskiej Republiki Ludowej z okazji 70. rocznicy powstania ChRL oraz nawiązania przez Polskę stosunków dyplomatycznych z tym państwem. W uroczystości organizowanej przez Konsulat Generalny ChRL udział wzięła prof. Ewa Oziewicz.

 

09.2019

M. Mosionek-Schweda oraz Ł. Dopierała wzięli udział w konferencji 6th International Scientific Conference "Social security systems in the light of demographic, economic and technological challenges”, zorganizowanej przez Katedrę Nauk Ekonomicznych z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w Poznaniu w dniach 19-20 września 2019 roku.

 

07.2019

W dniu 4 lipca 2019 r. odbyło się pierwsze, organizacyjne, po przekształceniach i zmianie nazwy, zebranie Katedry Biznesu Międzynarodowego – sukcesorki Instytutu Handlu Zagranicznego.

 

06.2019

W dniu 25 czerwca 2019 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Rybackiej na temat: „Rola marki w budowaniu przewagi konkurencyjnej banków”. Promotorem pracy była dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG, a promotorem pomocniczym dr Tomasz Czuba

 

06.2019

W dniach 15-18 czerwca 2019 r. prof. Joanna Bednarz i prof. Ewa Oziewicz uczestniczyły w dorocznym spotkaniu NICE Network organizowanym tym razem przez Artevelde Hogeschool w Gandawie (Belgia). Prof. Joanna Bednarz została jednomyślnie wybrana na stałego członka pięcioosobowego Komitetu Sterującego NICE Network na najbliższe trzy lata. Zastąpiła ustępującą po dwóch kadencjach prof. Ewę Oziewicz.

 

06.2019

W dniu 6 czerwca 2019 r. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Cypriana Tomasika. Temat pracy: „Znaczenie zużycia wody dla polskiego handlu produktami rolnymi”.Promotorem pracy była prof. dr hab. Ewa Oziewicz.

 

05.2019

31 maja 2019 gościliśmy Eketerinę Orlovą – Kierownika Biura Współpracy Międzynarodowej MGIMO w Rosji. Rozmowa dotyczyła kontynuacji współpracy pomiędzy KBM a MGIMO.

 

05.2019

W dniach 23 i 30 maja 2019 roku na zajęciach z Marketingu dla II roku specjalności Handel Zagraniczny Stacjonarnych Studiów Licencjackich gościem była Kinga Dąbrowska, reprezentująca fundacje Aż Sobie Zazdroszczę oraz Inspirujące Przykłady. Studenci mieli okazję porozmawiać o specyfice działalności marketingowej w instytucjach non-profit z osobą, która koordynuje tego typu działania w obu tych fundacjach.

 

05.2019

M. Mosionek-Schweda uczestniczyła w V Międzynarodowej Bałtyckiej Konferencji Prawa Finansowego nt. "Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku" („The financial law towards challenges of the XXI century“), której organizatorami byli Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Prawa Finansowego i Gospodarki Narodowej Wydziału Prawa, Uniwersytetu Masaryka w Brnie, Czechy, Katedra Prawa Finansowego i Podatkowego Wydziału Prawa, Uniwersytetu Pawła Józefa Šafárika w Koszycach, Słowacja. Konferencja odbyła się w Karlskronie oraz Olandii w dniach 10-13 maja 2019 roku.

 

05.2019

Prof. (FH) Dr. Maximilian Schachner z IMC University of Applied Sciences Krems prowadził dla naszych studentów wykłady na temat University education in Austria. Zajęcia odbyły się w dniach 7-10 maja 2019 r.

 

05.2019

M. Mosionek-Schweda odbyła w maju 2019 roku wizytę studyjną na University College London, Institute of Education. W trakcie wizyty ukończyła kurs Masters of Didactics, University College London, Institute of Economics, London.

 

04.2019

W ramach programu Erasmus+ prof. zw. dr hab. Ewa Oziewicz i dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG prowadziły zajęcia w Institute of Technology Tralee w Irlandii w kwietniu 2019 r.

 

03.2019

M. Mosionek-Schweda uczestniczyła w dniach 24-30 marca 2019 roku w wyjeździe w ramach programu Erasmus do Université de Bretagne Occidentale, Institut Universitaire de Technologie de Brest, Brest, Francja. W trakcie wyjazdu przeprowadziła 10 godzinny wykład dla studentów pt.: „Stock Exchanges - development and prospects for the future” oraz uczestniczyła w licznych spotkaniach z kadrą dydaktyczną i władzami uczelni.

 

03.2019

W dniu 20 marca 2019 r. w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym odbyła się miła uroczystość wręczenia nagród za najlepsze prace licencjackie i magisterskie obronione w 2018.  Wyróżniona została praca licencjacka absolwenta specjalności Handel Zagraniczny, Andrzeja Przybylskiego, którego promotorem była prof. Ewa Oziewicz.

 

02.2019

Prof. zw. dr hab. Ewa Oziewicz i dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG wzięły udział w uroczystości wręczenie wręczenia dyplomu doktora honoris causa UEP prof. Michaelowi E. Porterowi. Uroczystość odbyła się w 19 marca 2019. Link do fragmentu uroczystości:

 

03.2019

W dniu 13 marca 2019 roku na zajęciach z e-marketingu dla III roku specjalności Marketing Międzynarodowy Stacjonarnych Studiów Licencjackich gościem był Adam Królikowski, współzałożyciel i właściciel marketu internetowego dodomku.pl. Studenci mieli okazję porozmawiać o wykorzystaniu narzędzi e-marketingu w działalności internetowego sklepu spożywczego.

 

01.2019

W dniach od 24 do 25 stycznia 2019 r. prof. dr hab. Ewa Oziewicz uczestniczyła w kolejnym spotkaniu Komitetu Sterującego NICE Network. Prof. Ewa Oziewicz jest stałym członkiem pięcioosobowego Komitetu Sterującego już drugą kadencję.

 

04.2019

W dniach 9-13.04.2019 r. studenci Wydziału Ekonomicznego rozpoczęli  realizację 20. edycji programu wymiany studenckiej między Uniwersytetem Gdańskim i Hochschule Bremen. W tych dniach gościliśmy na Wydziale  panią prof. dr Martinę Röhrich – koordynatora wymiany ze strony HSB wraz z grupą 10- studentów.

Rewizyta studentów Wydziału Ekonomicznego w Bremen odbędzie się w dniach 28.05-1.06.2019 r. Uczestnicy wymiany, poza programem dydaktyczno-kulturalnym, realizują 30-godzinny przedmiot „Management Business Game”, w ramach którego prowadzona jest gra biznesowa opracowana w oparciu o przykłady z praktyki gospodarczej. Koordynatorem wymiany ze strony IHZ jest dr Monika Grottel z Instytut Handlu Zagraczniego.

 

04.2019

W dniu 10.04.2019 r. studenci Koła Naukowego HaZet we współpracy z blogiem Historyczny ambasador, prowadzonym przez studenta magisterskich studiów na specjalności handel  zagraniczny, zorganizowali na Wydziale Ekonomicznym już trzecią konferencję z cyklu GEOPOLITYCZNA GRA MOCARSTW. W wydarzeniu - poza społecznością akademicką - uczestniczyli znakomici goście ze świata polityki i biznesu. Gratulujemy podjęcia tak trudnego tematu i zaangażowania w dyskusję wybitnych ekspertów!

 

09.2018

We wrześniu 2018 roku dwie nasze koleżanki gościły w Riga Technical University na Łotwie w ramach programu Erasmus+/STA. Poza zrealizowaniem zajęć dla tamtejszych studentów, określiły kierunki dalszej współpracy z łotewskimi naukowcami.

 

04.2018

W dniach 18-21 kwietnia 2018 r. na Wydziale Ekonomicznym i w Instytucie Handlu Zagranicznego gościliśmy Panią Profesor Karine Oganisjana z Riga Technical University z Łotwy. Pani Profesor – uznany ekspert w dziedzinie metodologii prowadzenia badań naukowych – prowadziła interesujące i praktyczne warsztaty dla studentów specjalności International Business oraz dla doktorantów WE.