Z życia Katedry

12.2022

W dniu 13 grudnia 2022 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Aziewicz na temat: „Mechanizmy reakcji strony popytowej (DSR) a zachowania gospodarstw domowych na rynku energii elektrycznej".

 

Wyzwania dla branży samochodów elektrycznych w świetle Europejskiego Zielonego ładu, zrównoważony rozwój w biznesie, czy ślad węglowy… stron internetowych – to tylko niektóre z tematów seminarium naukowego „Ekologia a zrównoważony rozwój”. Do debaty i wymiany doświadczeń zaprosił Uniwersytet Gdański razem z Saur Neptun Gdańsk, partnerem wydarzenia. W semnarium wzięli udział pracownicy KBM: dr Tomasz Konewka oraz dr Tomasz Czuba Więcej informacji: TUTAJ

 

 11.2022

Dr Magdalena Markiewicz, prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Wydziału Ekonomicznego UG, wzięła udział w panelu dyskusyjnym „Kompetencje przyszłości w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, a kształcenie w systemie oświaty w szkołach zawodowych i na uczelniach wyższych” podczas konferencji „Przyszłość kwalifikacji w sektorze NUB” organizowanej przez Sektorową Radę ds. Kompetencji - Nowoczesne Usługi Biznesowe. Więcej informacji: TUTAJ

 

10.2022

W dniu 6 października 2022 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Jednym z punktów uroczystości było pożegnanie zasłużonych, wieloletnich pracowników naszego wydziału, odchodzących na emeryturę oraz wręczenie im nagród za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych. W tym gronie byli pracownicy KBM: Pani prof. dr hab. Ewa Oziewicz oraz Pani dr hab. Joanna Pietrzak, prof. UG.

Na uroczystości wręczono dyplomy doktora habilitowanego uzyskane w poprzedni roku akademickim na Wydziale Ekonomicznym. Dyplom odebrała m.in. Pani dr hab. Magdalena Mosionek-Schweda, która pracowała w KBM do końca roku akademickiego 2021/2022.

W kolejnej części Inauguracji odbyła się uroczysta promocja doktorska poprowadzona przez Pana Rektora. Ślubowanie złożył oraz dyplom doktora nauk ekonomicznych odebrał m.in. nowy pracownik KBM dr Tomasz Konewka (promotor pracy - dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG)

Nagrodę indywidualna III stopnia za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi odebrała również dr hab. Magdalena Mosionek-Schweda za osiągnięcia naukowe zakończone uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego. Nagrodę zespołowa II stopnia za twórczy współudział w wykorzystaniu w praktyce wyników pracy naukowej – projekt: Baltic Heritage Routes: Development of Heritage Tourism Infrastructure for Sustainable Tourism in South Baltic Area odebrali m.in. pracownicy KBM: dr hab. Hanna Treder, prof. UG oraz dr Tomasz Czuba.

Pełne sprawozdanie z inauguracji TUTAJ

 

09.2022

W dniu 8 września 2022 w Warszawie w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się konferencja na temat: „Polska-ASEAN: ambitne partnerstwo w zmieniającym się świecie”. Konferencja zorganizowana została z okazji 55. rocznicy powołania Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Inicjatorem konferencji i osobą prowadzącą był poseł Grzegorz Napieralski, przewodniczący grup parlamentarnych państw ASEAN, a organizatorami: Kancelaria Sejmu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W spotkaniu udział wzięli: marszałek Sejmu Elżbieta Witek, ambasadorowie państw ASEAN reprezentowanych w Polsce: Malezji, Singapuru, Filipin, Wietnamu, Indonezji i Tajlandii.

 

W konferencji uczestniczyli również m.in. szef resortu spraw zagranicznych Zbigniew Rau (on-line), parlamentarzyści, reprezentanci strony rządowej i świata nauki oraz eksperci. Na konferencję zaproszono także prof. Ewę Oziewicz z Katedry Biznesu Międzynarodowego.

 

Debata odbywała się w ramach dwóch paneli: „Gospodarka: nowe perspektyw współpracy dwustronnej” oraz „Edukacja: w poszukiwaniu efektywnej i innowacyjnej kooperacji”.

 

07.2022

Z przyjemnością informujemy, że ukazały się nowe numery czasopisma wydziałowego „International Business and Global Economy” (ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496). Czasopismo ma długą tradycję wspólną z historią Instytutu Handlu Zagranicznego i Katedry Biznesu Międzynarodowego. Nad redakcją obu numerów pracowały panie profesor Joanna Bednarz i Sylwia Pangsy-Kania.

Nr 40 / 2021 Competitiveness and Economic Development – Microeconomic Aspects and Challenges

Nr 39/2020-2021 Competitiveness and Economic Development – Macroeconomic Aspects and Challenges

 

Podczas posiedzenia Senatu UG w dniu 30 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych pracownikom naszej uczelni. Odznaczenia, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej, wręczyli Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk oraz Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski. Wśród uhonorowanych znaleźli się również pracownicy Katedry Biznesu Międzynarodowego. Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali dr hab. Iwona Sobol dr Sławomir Antkiewicz. Odznaczonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

06.2022

W Uniwersytecie w Ljubjanie odbyło się stacjonarne spotkanie zespołu projektowego DigiMates -Development of Innovative, Gamified and Interactive Method for Advanced e-Teaching and E-learning of Skills. Konsorcjum projektu tworzy 5 uczelni: University of Ljubljana (Lider; Słowenia), University of Gdansk (Polska), Dokuz Eylul University (Turcja), Heilbronn University (Niemcy) i University of Leon (Hiszpania). W skład zespołu projektowego po stronie Uniwersytetu Gdańskiego wchodzi kierownik dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG oraz koordynatorzy zadań: dr Magdalena Markiewicz, dr Tomasz Michałowski, mgr Aleksandra Aziewicz i mgr Przemysław Wysiński. Projekt ma na celu poszerzenie umiejętności nauczycieli, bazując na łączeniu teorii z praktyką, wsparciu z wykorzystaniem technologii cyfrowych i wymianie najlepszych praktyk pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi. W projekcie zakładane jest wdrożenie nowoczesnych technologii (w tym platform online, filmów dostępnych online, gamifikacji, itp.), które stanowią platformę transformacji konwencjonalnego środowiska nauczania w środowisko cyfrowe.

 

05.2022

Dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG odbyła wizytę studyjną w Ghent University (Gandawa, Belgia) w ramach projektu „Mistrzowie dydaktyki” (Masters of Didactics) w maju 2022 r. Było to tygodniowe szkolenie na temat wdrażania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych. „Mistrzowie dydaktyki” to projekt o charakterze wdrożeniowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Liderem projektu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

W dniu 26 maja 2022 r. prof. dr hab. Ewa Oziewicz wzięła udział w pierwszym z cyklu seminariów organizowanych przez Stowarzyszenie Pomorskie w Chinach pt. „Zrozumieć Chiny. Sytuacja geopolityczna Chin, jej konsekwencje dla Polski i polskiego biznesu”. Przedstawiła referat pt. Koncepcja rozwoju współdzielonego w kontekście Inicjatywy Pasa i Szlaku, czyli globalizacja z chińską charakterystyką” oraz wzięła udział w panelu dyskusyjnym.

https://pomorskie.eu/zrozumiec-chiny-specjalne-seminarium-nie-tylko-dla-przedsiebiorcow/

 

Z okazji Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu w dniach 16-18 maja 2022 r. członkowie koła naukowego HaZet wraz z opiekunką dr Moniką Grottel zorganizowali wyjątkową wystawę Fair Trade, Zrównoważony Rozwój, Slow Food, Globalne Współzależności. W tym roku hasłem przewodnim wydarzenia jest sprawiedliwość klimatyczna #climatejusticenow#letsdoitfair

 

04.2022

W dniu 26 kwietnia 2022 r. w Warszawie w kancelarii Kochański & Partners odbyła się ceremonia wręczenia nagród laureatom organizowanego przez Polsko-Chińską Radę Biznesu Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową. Pierwsze miejsce w tym Konkursie zajął mgr Kamil Kręt, ubiegłoroczny absolwent specjalności handel zagraniczny na kierunku MSG naszego Wydziału za pracę pt. „Chińska ekspansja w branży gier wideo i jej rola w dążeniu Chińskiej Republiki Ludowej do mocarstwowości w XXI wieku”. Promotorem pracy była prof. dr hab. Ewa Oziewicz. Ceremonia odbyła się z udziałem Ambasadora ChRL w Polsce J. E. Sun Linjianga, organizatorów i sponsorów.

 

W dniach 28.03-1.04.2022 gościliśmy na naszym Wydziale studentów z Artevelde University of Applied Sciences. Tematem przewodnim programu „Study Trip to 3city” była przedsiębiorczość oraz zrównoważony rozwój. Nasi goście mieli okazję wysłuchać wykładu „Przedsiębiorczość z perspektywy polskich firm”, który poprowadziła dr Anna Sperska. Niezwykle ciekawe było spotkanie z Panią Lidią Ziaja z Departamentu Eksportu Ziaja Polska, która opowiedziała o sukcesie marki Ziaja na rynku międzynarodowym. Następnie gra symulacyjna „Giving Europe a Home” zrealizowana z udziałem studentów Artevelde University i studentów Wydziału Ekonomicznego stworzyła niepowtarzalną okazję do poznania i zrozumienia specyfiki funkcjonowania organów UE oraz negocjacji prowadzonych w ramach realizowanej polityki unijnej. Ostatnim punktem programu wizyty Artevelde University na Wydziale Ekonomicznym było spotkanie koordynatorek programu „Study Trip to 3city” Pauliny Christiaens, Eef Scheerlinck i Eef Hast oraz Sofie Carels koordynatorki ds. współpracy międzynarodowej z Artevelde University z dr Moniką Grottel i dr hab. Joanną Bednarz, prof. UG z Katedry Biznesu Międzynarodowego. Głównym celem spotkania było wypracowanie strategii rozwoju dalszej współpracy między naszymi jednostkami.

 

12.04.2022 r. dr hab. Joanna Bednarz prof. UG przeprowadziła wykład pt. Wizerunek marki nazwa, slogan i kolory marki. Wykład otwarty odbył się w ramach cyklu spotkań z ekonomią Otwarte Wykłady Ekonomiczne.

 

03.2022

W marcu odbyły się dwa wykłady otwarte w ramach cyklu spotkań z ekonomią Otwarte Wykłady Ekonomiczne. 29.03.2022 r. mgr Przemysław Wysiński wyjaśnił uczestnikom „Jak nie wpaść w spiralę zadłużenia? O zdolności kredytowej”, a 01.03.2022 r. dr Magdalena Markiewicz przeprowadziła wykład pt. Dlaczego kursy walutowe się zmieniają? Fenomen walut bezpiecznego schronienia.

 

02.2022

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku poinformowało, że w dniu 3 lutego 2022 została rozstrzygnięta XXV edycja Konkursu Prac Magisterskich im. Lucjana Hofmana za rok 2021. Kapituła Konkursowa przyznała wyróżnienia w XXV edycji Konkursu Prac Magisterskich:

 

Wyróżnienia przyznano następującym osobom:  Panu Kamilowi Krętowi praca nt. „Chińska ekspansja w branży gier wideo i jej rola w dążeniu Chińskiej Republiki Ludowej do mocarstwowości w XXI w.” Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Ewa Oziewicz, Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny, Katedra Biznesu Międzynarodowego, Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

 

Wyróżnienie dodatkowe w postaci możliwości publikacji pracy dyplomowej na internetowej PTE w zakładce: Strefa Wiedzy i uznanie członków Kapituły - z uwagi na prezentowany bardzo wysoki poziom zdobyła praca magisterska: Pani Martyny Komendy praca nt. „Strategia relatywnej i absolutnej stopy zwrotu – badanie efektywności na przykładzie funduszy inwestycyjnych typu ETF i Absolute Return” Praca napisana pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Biznesu Międzynarodowego, Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych

 

 01.2022

W dniu 18 stycznia 2022 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Konewki na temat: „Budowanie przewagi konkurencyjnej na europejskim rynku samochodów elektrycznych”. Promotorem pracy była dr hab. Joanna Bednarz, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Recenzentami w postępowaniu byli: prof. dr hab. Barbara Jankowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. dr hab. Krzysztof Wach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr hab. Marta Götz (Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Grupa Uczelni Vistula). Komisja przyjęła obronę rozprawy doktorskiej. W dniu 20 stycznia 2022 r. Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse..

 

Miło nam poinformować, że w dniu 20 stycznia 2022 r. Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego nadała Pani dr Magdalenie Mosionek-Schweda stopień doktora habilitowanego. Recenzentami w postępowaniu habilitacyjnym byli: dr hab. Katarzyna Ewa Kuziak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), dr hab. Katarzyna Izabela Perez (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). prof. dr hab. Dorota Maria Witkowska (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Małgorzata Anna Janicka (Uniwersytet Łódzki). Postępowanie habilitacyjne zakończyło się podjęciem przez Radę Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

 

 11.2021

Dr Magdalena Markiewicz odbyła w dniach 14-27.11.2021 r. wizytę studyjną w University College London, Institute of Education, gdzie ukończyła obejmujące 75 godz. szkolenie w ramach dwutygodniowego programu „Mistrzowie dydaktyki” (Masters of Didactics). Jest to projekt pozakonkursowy o charakterze wdrożeniowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 4.3. Współpraca ponadnarodowa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Serdecznie gratylujemy!

 

Jak co roku przedstawiciele Koła Naukowego HaZet zorganizowali Geopolityczną Grę Mocarstw: Wyzwania dla nowego światowego ładu gospodarczego. Tegoroczna IV edycji konferencji odbyła się w dniach 19-21 listopada 2021. Zaplanowano debaty w trzech obszarach tematycznych: Transport i Energetyka, Dyplomacja i Gospodarka, Geopolityka i Wojskowość.

 

W dniu 26 listopada 2021 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Patricii Orelly na temat: "Building competitive advantage in Bangladesh's FMCG sector - the perspective of customers". Promotorem pracy była dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG, a promotorem pomocniczym dr Tomasz Bieliński. Komisja przyjęła obronę rozprawy doktorskiej. W dniu 16 grudnia 2021 r. Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Serdecznie gratulujemy!

 

 10.2021

16 października 2021 r. odbyły się wybory do Rady Wydziału Ekonomicznego. Katedrę Biznesu Międzynarodowego będą reprezentować panie profesor Ewa Oziewicz, Joanna Pietrzak, Joanna Bednarz, Sylwia Pangsy-Kania i Iwona Sobol oraz doktorzy: Magdalena Markiewicz, Sławomir Antkiewicz i Tomasz Bieliński. Gratulujemy!

 

W dniu 6 października 2021 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W czasie uroczystości wręczono nagrody naszym Koleżankom i Kolegom:

dr hab. Iwona Sobol - nagroda indywidualna III st. za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego,

dr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG - nagroda indywidualna I stopnia za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,

dr Tomasz Bieliński - nagroda indywidualna II st. za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi,

dr Łukasz Dopierała - nagroda indywidualna II st. za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi,

dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG - nagroda indywidualna IV st. za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne,

dr Magdalena Markiewicz i dr Monika Szmelter - nagroda zespołowa I st. za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne związane z popularyzacją wiedzy ekonomicznej,

Katarzyna Kuchcińska - nagroda indywidualna st. IV.

 07.2021

Koordynatorem kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze została dr Monika Grottel. Bardzo się cieszymy i serdecznie gratulujemy!

 

 05.2021

Po przerwie czasopismo naukowe IBage - International Business and Global Economy znalazło się na liście czasopism naukowych MEiN. Ma ono długą tradycję wspólną z historią Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, który przez kilka dekad redagował i wydawał ten naukowy rocznik. Pierwszy numer czasopisma został wydany w 1973 roku; nosił wtedy nazwę „Prace i Materiały Instytutu Ekonomiki Handlu Zagranicznego”. W 2013 roku nazwę tę zmieniono na "International Business and Global Economy". Nad jakością artykułów publikowanych we wszystkich latach czuwali kolejni redaktorzy: prof. Zenon Kamiński (1973-80, zeszyty nr 1-5); prof. Danuta Marciniak - Neider (1980-1995, zeszyty 6-13); prof. Hanna Treder (zeszyty 14-30; nr 28 wspólnie z prof. K. Żołądkiewicz), dr Urszula Mrzygłód (zeszyt nr 31), dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil (zeszyty nr 32-36) i dr Joanna Adamska-Mieruszewska (zeszyty nr 36-38). Aktualnie czasopismo jest wydawane przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego i redaktorem naczelnym jest prof. Jacek Zaucha. Wydanie specjalne IBAGE nosi tytuł „Jak pandemia Covid-19 zmieniła światową gospodarkę?” i jego redaktorkami są panie profesor Sylwia Pangsy-Kania i Joanna Bednarz.

 

 04.2021

Mgr Przemysław Wysiński został laureatem Konkursu UGrants – start w ramach pierwszej edycji Programu Małych Grantów Uniwersytetu Gdańskiego. Serdecznie gratulujemy!

 

 03.2021

Pani dr Magdalena Mosionek-Schweda otrzymała nagrodę za popularyzowanie wiedzy z zakresu wiarygodności finansowej z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Score Hunter.

 

Wśród laureatów Nagrody Nauczyciela Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza za rok 2020 została uhonorowana wyróżnieniem Pani dr Magdalena Markiewicz. Serdecznie gratulujemy!

 

dr Magdalena Mosionek-Schweda została wyróżniona za szczególne zaangażowanie i aktywne wspieranie Programu Edukacyjnego "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem" na Wydziale Ekonomicznym UG w 2020 r. Inicjatorami Programu są Związek Banków Polskich oraz Grupa BIK.

 

 02.2021

W dniu 10 lutego 2021 r., w siedzibie polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku została rozstrzygnięta XVII edycja Konkursu Prac Licencjackich im. Witolda Andruszkiewicza za rok 2020. Kapituła Konkursowa wyróżniła prace absolwenta Wydziału Ekonomicznego - Pana Mikołaja Drożdżyńskiego - praca nt. „Rynek funduszy inwestycyjnych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Regulacje prawne, uwarunkowania rozwoju oraz analiza podmiotów.” Praca napisana pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza.

 

12.2020

Laureaci najlepszych prac o Ełku nagrodzeni - edycja 2020 r. Rozstrzygnięcie „Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk” nastąpiło 21.12.2020r. w miejskim ratuszu w Ełku. W tym roku nagrodzono łącznie 7 prac dyplomowych, w tym w kategorii prac magisterskich pracę absolwentki specjalności Międzynarodowe Strategie Marketingowe Natalii Niedzielewskiej. Nagroda została przyznana za pracę „Marketing terytorialny oraz budowa wizerunku na przykładzie miasta Ełk” (promotor pracy: dr. T. Czuba). Więcej informacji: http://bit.ly/37UPSCT

 

11.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy,że 15 listopada 2020 r. zmarł nasz Kolega i Współpracownik profesor doktor habilitowany Zenon Kamiński. Profesor był oddany swojej pracy naukowiec i nauczyciel akademicki, wybitny specjalista w dziedzinie handlu zagranicznego oraz ubezpieczeń gospodarczych. Całe swoje życie zawodowe poświęcił społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego. Po odbyciu studiów w WSHM i zdobyciu doświadczeń zawodowych w ciągu kilku lat pracy w biurze dyspaszerskim oraz w towarzystwie ubezpieczeniowym, w połowie lat 50. ubiegłego wieku podjął wyzwania pracownika naukowo-dydaktycznego na Wydziale Morskim w strukturze sopockiej WSE. Przez kilka następnych dekad wspierał swoją wiedzą, talentem oraz doświadczeniem funkcjonowanie i rozwój Katedry, a następnie Instytutu Handlu Zagranicznego. Przez wiele lat pełnił ważne funkcje, kierując Zakładem Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego oraz pełniąc funkcję wicedyrektora Instytutu ds. dydaktycznych. Był wspaniałym dydaktykiem, lubianym i docenianym przez wiele pokoleń studentów za Jego głęboką wiedzę humanistyczną. Jednym z jego ważnych osiągnięć w sferze dydaktyki było wprowadzenie problematyki ubezpieczeniowej w ramach przedmiotów nauczania na Wydziale Ekonomicznym. Pan Profesor był znakomitym ambasadorem naszego Wydziału w kontaktach z licznymi środowiskami naukowymi innych uczelni oraz instytucjami praktyki gospodarczej, także za granicą. Był ciepłym, serdecznym Człowiekiem, bardzo lubianym przez społeczność akademicką i Autorytetem podziwianym przez współpracowników.

 

10.2020

15 października 2020 r. odbyła się w formie konferencji online uroczystość ogłoszenia wyników VI edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu MSG. Organizatorem konferencji była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Laureatów wskazała Kapituła konkursu na podstawie wyników recenzji wykonanych w siedmiu Uczelniach uczestniczących w konkursie, którymi są: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. W kategorii prac licencjackich pierwsze miejsce zostało przyznane Pani Adriannie Podgórskiej za pracę pt. Znaczenie aspektów behawioralnych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na przykładzie anomalii rynkowych, Uniwersytet Gdański, promotor - dr Łukasz Dopierała.

 

10.2020

Miło nam poinformować, że w dniu 22 października 2020 r. Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego nadała Pani dr Iwonie Sobol stopień doktora habilitowanego.

 

03.2020

Prof. zw. dr hab. E. Oziewicz i dr hab. J. Bednarz, prof. UG wzięły udział w Konferencji Business Beyond Borders - Destination Africa, która odbyła się w PPNK w Gdyni 5 marca 2020 roku. Konferencja została zorganizowana przez "Pracodawców Pomorza", Agencję Rozwoju Pomorza S.A., bConnect Business Development, Iddeni i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni.

 

02.2020

W dniach 24-28 lutego 2020 r. gościliśmy profesorów z Hochschule Bremen. Prof. Dr. Hans H. Bass prowadził wykład na temat: Do we need European industrial policy to counter China's potential technology leadership? Prof. em. Dr. habil. Ernst Mönnich, wykład prowadziła zajęcia na temat: Technical Regress: A Challenge with growing Economic Importance. Przyjazd Panów profesorów odbył się w ramach programu Erasmus+.

 

02.2020

Z dniem 18 lutego 2020 r.  nowym Kierownikiem Katedry Biznesu Międzynarodowego została mianowana dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG

 

02.2020

W dniach 3-4 lutego 2020 r. gościliśmy członków Komitetu Sterującego NICE Network. Tym razem gospodarzem dorocznego spotkania była dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG - członek Komitetu Sterującego NICE Network w nowej kadencji.  W spotkaniu udział wzięli: Thomas Hoffmann z FH Nordhausen, Roelijn Kok z Windesheim University z Zwolle, Brecht Masschaele z Artevelde Hogeschool z Gent, Regina Parzer z IMC Krems oraz Gordana Nikolic i Iris Ŝodaz z PAR University College w Rijece. W spotkaniu uczestniczyła też prof. Ewa Oziewicz.

 

12.2019

W dniach 9-13 grudnia 2019 pracownicy naszej Katedry prowadzili zajęcia w Hochschule Bremen w Niemczech. W dniach 25-29 listopada 2019 r. gościliśmy Panią Jaana Kivivuori z Turku University of Applied Sciences, która w ramach programu Erasmus+ prowadziła wykłady: Entrepreneurship in Finland oraz Finish Brands dla studentów naszych specjalności.

 

11.2019

Z dniem 1 listopada 2019 r. nastąpiła oficjalnie zmiana nazwy Instytutu Handlu Zagranicznego na Katedrę Biznesu Międzynarodowego.

 

09.2019

W dniu 25 września 2019 r. w gdańskim hotelu Hilton odbyła się uroczystość zorganizowana przez Konsulat Generalny Chińskiej Republiki Ludowej z okazji 70. rocznicy powstania ChRL oraz nawiązania przez Polskę stosunków dyplomatycznych z tym państwem. W uroczystości organizowanej przez Konsulat Generalny ChRL udział wzięła prof. Ewa Oziewicz.

 

09.2019

M. Mosionek-Schweda oraz Ł. Dopierała wzięli udział w konferencji 6th International Scientific Conference "Social security systems in the light of demographic, economic and technological challenges”, zorganizowanej przez Katedrę Nauk Ekonomicznych z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w Poznaniu w dniach 19-20 września 2019 roku.

 

07.2019

W dniu 4 lipca 2019 r. odbyło się pierwsze, organizacyjne, po przekształceniach i zmianie nazwy, zebranie Katedry Biznesu Międzynarodowego – sukcesorki Instytutu Handlu Zagranicznego.

 

06.2019

W dniu 25 czerwca 2019 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Rybackiej na temat: „Rola marki w budowaniu przewagi konkurencyjnej banków”. Promotorem pracy była dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG, a promotorem pomocniczym dr Tomasz Czuba

 

06.2019

W dniach 15-18 czerwca 2019 r. prof. Joanna Bednarz i prof. Ewa Oziewicz uczestniczyły w dorocznym spotkaniu NICE Network organizowanym tym razem przez Artevelde Hogeschool w Gandawie (Belgia). Prof. Joanna Bednarz została jednomyślnie wybrana na stałego członka pięcioosobowego Komitetu Sterującego NICE Network na najbliższe trzy lata. Zastąpiła ustępującą po dwóch kadencjach prof. Ewę Oziewicz.

 

06.2019

W dniu 6 czerwca 2019 r. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Cypriana Tomasika. Temat pracy: „Znaczenie zużycia wody dla polskiego handlu produktami rolnymi”.Promotorem pracy była prof. dr hab. Ewa Oziewicz.

 

05.2019

31 maja 2019 gościliśmy Eketerinę Orlovą – Kierownika Biura Współpracy Międzynarodowej MGIMO w Rosji. Rozmowa dotyczyła kontynuacji współpracy pomiędzy KBM a MGIMO.

 

05.2019

W dniach 23 i 30 maja 2019 roku na zajęciach z Marketingu dla II roku specjalności Handel Zagraniczny Stacjonarnych Studiów Licencjackich gościem była Kinga Dąbrowska, reprezentująca fundacje Aż Sobie Zazdroszczę oraz Inspirujące Przykłady. Studenci mieli okazję porozmawiać o specyfice działalności marketingowej w instytucjach non-profit z osobą, która koordynuje tego typu działania w obu tych fundacjach.

 

05.2019

M. Mosionek-Schweda uczestniczyła w V Międzynarodowej Bałtyckiej Konferencji Prawa Finansowego nt. "Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku" („The financial law towards challenges of the XXI century“), której organizatorami byli Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Prawa Finansowego i Gospodarki Narodowej Wydziału Prawa, Uniwersytetu Masaryka w Brnie, Czechy, Katedra Prawa Finansowego i Podatkowego Wydziału Prawa, Uniwersytetu Pawła Józefa Šafárika w Koszycach, Słowacja. Konferencja odbyła się w Karlskronie oraz Olandii w dniach 10-13 maja 2019 roku.

 

05.2019

Prof. (FH) Dr. Maximilian Schachner z IMC University of Applied Sciences Krems prowadził dla naszych studentów wykłady na temat University education in Austria. Zajęcia odbyły się w dniach 7-10 maja 2019 r.

 

05.2019

M. Mosionek-Schweda odbyła w maju 2019 roku wizytę studyjną na University College London, Institute of Education. W trakcie wizyty ukończyła kurs Masters of Didactics, University College London, Institute of Economics, London.

 

04.2019

W ramach programu Erasmus+ prof. zw. dr hab. Ewa Oziewicz i dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG prowadziły zajęcia w Institute of Technology Tralee w Irlandii w kwietniu 2019 r.

 

03.2019

M. Mosionek-Schweda uczestniczyła w dniach 24-30 marca 2019 roku w wyjeździe w ramach programu Erasmus do Université de Bretagne Occidentale, Institut Universitaire de Technologie de Brest, Brest, Francja. W trakcie wyjazdu przeprowadziła 10 godzinny wykład dla studentów pt.: „Stock Exchanges - development and prospects for the future” oraz uczestniczyła w licznych spotkaniach z kadrą dydaktyczną i władzami uczelni.

 

03.2019

W dniu 20 marca 2019 r. w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym odbyła się miła uroczystość wręczenia nagród za najlepsze prace licencjackie i magisterskie obronione w 2018.  Wyróżniona została praca licencjacka absolwenta specjalności Handel Zagraniczny, Andrzeja Przybylskiego, którego promotorem była prof. Ewa Oziewicz.

 

02.2019

Prof. zw. dr hab. Ewa Oziewicz i dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG wzięły udział w uroczystości wręczenie wręczenia dyplomu doktora honoris causa UEP prof. Michaelowi E. Porterowi. Uroczystość odbyła się w 19 marca 2019. Link do fragmentu uroczystości:

 

03.2019

W dniu 13 marca 2019 roku na zajęciach z e-marketingu dla III roku specjalności Marketing Międzynarodowy Stacjonarnych Studiów Licencjackich gościem był Adam Królikowski, współzałożyciel i właściciel marketu internetowego dodomku.pl. Studenci mieli okazję porozmawiać o wykorzystaniu narzędzi e-marketingu w działalności internetowego sklepu spożywczego.

 

01.2019

W dniach od 24 do 25 stycznia 2019 r. prof. dr hab. Ewa Oziewicz uczestniczyła w kolejnym spotkaniu Komitetu Sterującego NICE Network. Prof. Ewa Oziewicz jest stałym członkiem pięcioosobowego Komitetu Sterującego już drugą kadencję.

 

04.2019

W dniach 9-13.04.2019 r. studenci Wydziału Ekonomicznego rozpoczęli  realizację 20. edycji programu wymiany studenckiej między Uniwersytetem Gdańskim i Hochschule Bremen. W tych dniach gościliśmy na Wydziale  panią prof. dr Martinę Röhrich – koordynatora wymiany ze strony HSB wraz z grupą 10- studentów.

Rewizyta studentów Wydziału Ekonomicznego w Bremen odbędzie się w dniach 28.05-1.06.2019 r. Uczestnicy wymiany, poza programem dydaktyczno-kulturalnym, realizują 30-godzinny przedmiot „Management Business Game”, w ramach którego prowadzona jest gra biznesowa opracowana w oparciu o przykłady z praktyki gospodarczej. Koordynatorem wymiany ze strony IHZ jest dr Monika Grottel z Instytut Handlu Zagraczniego.

 

04.2019

W dniu 10.04.2019 r. studenci Koła Naukowego HaZet we współpracy z blogiem Historyczny ambasador, prowadzonym przez studenta magisterskich studiów na specjalności handel  zagraniczny, zorganizowali na Wydziale Ekonomicznym już trzecią konferencję z cyklu GEOPOLITYCZNA GRA MOCARSTW. W wydarzeniu - poza społecznością akademicką - uczestniczyli znakomici goście ze świata polityki i biznesu. Gratulujemy podjęcia tak trudnego tematu i zaangażowania w dyskusję wybitnych ekspertów!

 

09.2018

We wrześniu 2018 roku dwie nasze koleżanki gościły w Riga Technical University na Łotwie w ramach programu Erasmus+/STA. Poza zrealizowaniem zajęć dla tamtejszych studentów, określiły kierunki dalszej współpracy z łotewskimi naukowcami.

 

04.2018

W dniach 18-21 kwietnia 2018 r. na Wydziale Ekonomicznym i w Instytucie Handlu Zagranicznego gościliśmy Panią Profesor Karine Oganisjana z Riga Technical University z Łotwy. Pani Profesor – uznany ekspert w dziedzinie metodologii prowadzenia badań naukowych – prowadziła interesujące i praktyczne warsztaty dla studentów specjalności International Business oraz dla doktorantów WE.