Laboratorium Tradingowe OSTC na Wydziale Ekonomicznym UG (sala 518)

W dniu 4 listopada 2014 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego miała miejsce uroczysta inauguracja Laboratorium Tradingowego uruchomionego wspólnie przez Wydział Ekonomiczny UG oraz firmę OSTC Poland.

Laboratorium Tradingowe OSTC na Wydziale Ekonomicznym UG (sala 518) wyposażone jest w 20 stanowisk komputerowych oraz specjalne oprogramowanie umożliwiające studentom wypróbowanie sił w środowisku odzwierciedlającym to, w którym na co dzień pracują profesjonalni traderzy na globalnych rynkach finansowych. Laboratorium Tradingowe wykorzystywane jest do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Ekonomicznego i Wydziału Zarządzania UG, m.in. z analizy technicznej, strategii inwestycyjnych oraz rynków finansowych. Realizowane są tu także warsztaty prowadzone przez menedżerów OSTC. Ponadto zarówno studenci, jak i kadra nauko¬wa Uniwersytetu Gdańskiego mogą korzystać z danych dostępnych w Laboratorium do realizacji projektów badawczo-rozwojowych.

W uroczystości otwarcia Laboratorium uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego, m.in.: Prorektor ds. studenckich prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski, Dziekan Wydziału Ekonomicznego prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski oraz prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, kierownik Zakładu Międzynarodowych Rynków Finansowych, który sprawuje opiekę nad Laboratorium. Firmę OSTC Poland reprezentował Pan Prezes Zarządu Ian Firla wraz z menedżerami pracującymi w biurach OSTC w Warszawie i Gdańsku.

Laboratorium Tradingowe OSTC na Wydziale Ekonomicznym UG jest piątym Laboratorium funkcjonującym w Polsce.

Opiekunem Laboratorium jest dr Magdalena Mosionek-Schweda.