Studia Polyplomowe Wsparcie Logistyczne Działalności Gospodarczej

 

 

 

Studia podyplomowe Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej powstały jako efekt współpracy Uniwersytetu Gdańskiego z PKP S.A. Ich celem jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu logistyki oraz umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do jej stosowania w życiu gospodarczym.

 

 

Zajęcia dydaktyczne na Studiach podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej odbywają się w oparciu o prowadzone badania naukowe w Katedrze Logistyki UG oraz doświadczenia z pracy praktyków.

 

 

 

Wszystkie informacje na temat Studiów Podyplomowych znajdują się na stronie internetowej SP WLDG.