MSc Rafał Szyc

Posted on 2016-10-23

Initiation of PhD conferment procedure: October 20th, 2016

The title of PhD thesis: Transport samochodowy w świetle współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem regionu kościersko-kartuskiego

Field of studies: Economics sciences
Discipline: Economics
Area of studies: Social studies

Supervisor: Professor Krystyna Wojewódzka-Król

Reviewers: 

Acceptance of the PhD thesis for public defense: 

Summary: 

Reviews:

Announcement of the public PhD thesis defense: 

Acceptance of the public PhD thesis defense:

Awarding the degree of doctor in economics: