Monika Grottel, PhD

position:
Assistant Professor
duties:
phone:
058-523-1355
secretary's office phone:
1390
room:
303
WWW:
Other duties:
Information for students

10.05.2018

Successful Business Communication

Task for today:

Write an essay on the following topiC - Social media as a communication tool in business - setback or success - on the selected example.

the list of contents:

1. name of the company

2. main goal of the communication process

3. the date (the period of communication process)

4. the type of used social media

5. the effect - setback or success

6. your opinion and recommendations 

7. your opinion about social media as a tool in business communication

Kultura i gospodarka wybranych regionów świata
IB
Markets of the world
ODnRZ
Procedury handlu zagranicznego
IB 2015/2016
Negocjacje w handlu międzyanrodowym
MIĘDZYNARODOWE TRANSAKCJE HANDLOWE
MIĘDZYNARODOWE KONTRAKTY TYPOWE
Komunikacja w biznesie międzynarodowym
Techniki prezentacji biznesowych
Obsługa celna ładunków w handlu zagranicznym