Jan Burnewicz, Professor

position:
duties:
phone:
58-523-1379
secretary's office phone:
1190
room:
228
Other duties:
Information for students
Badania ekonomiczne transportu
Podstawy wiedzy o innowacjach
Metodologia badań ekonomicznych, 1 rok SS3 MSD WE i WZ
Metodologia badań ekonomicznych 1 rok NS3 WE