dr hab. Marek Szczepaniec, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
058-523-1237
tel. sekretariat:
1324
nr pokoju:
223
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze zimowym  2020/2021:


Wrzesień 2020, środy, godz. 13.00-14.00

Konsultacje telefoniczne: 607-385-855 lub mailowe: marek.szczepaniec@ug.edu.pl


Egzamin poprawkowy z Makroekonomii 3: 

poniedziałek 14.09.2020 godz. 19.00 w MS Teams i MS Forms.

Osoby zainteresowane powinny wcześniej (do 13.09.2020) potwierdzić swój udział mailowo.