Strona startowa

Szanowni Doktoranci

Witamy na stronie internetowej Międzywydziałowych stacjonarnych studiów doktoranckich z ekonomii, finansów i zarządzania – wspólnego przedsięwzięcia Wydziału Ekonomicznego i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Wydział Ekonomiczny oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego mają pełne uprawnienia przyznane przez Centralną Komisję (zaraz po powstaniu Uniwersytetu), do prowadzenia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Kandydaci mogą otrzymać stopień naukowy doktora w zakresie nauk ekonomicznych w dyscyplinach naukowych: ekonomia, nauki o zarządzaniu i finansach.

Zespół profesorów - opiekunów naukowych doktorantów pochodzących z obu wydziałów – gwarantuje możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej w szerokim spektrum problematyki ekonomicznej, poczynając od zagadnień teoretycznych mikro- i makroekonomii, ekonomii międzynarodowej i integracji europejskiej, zarządzania, finansów, transformacji gospodarczej, ekonomiki przedsiębiorstw, marketingu, gospodarowanie zasobami ludzkimi, zagadnień sektorowych współczesnej ekonomii (transport i logistyka, handel międzynarodowy, gospodarka morska, turystyka, gospodarka regionalna, ekonomia innowacji i innych).

W programie studiów oferuje się przedmioty pozwalające Doktorantom przygotować się do egzaminów najczęściej wyznaczanych w przewodach doktorskich. Studia przygotowują pod względem metodologicznym do prowadzenia badań i przygotowania wartościowej rozprawy doktorskiej będącej podstawa nadania stopnia doktora. Studentom poza przedmiotami o charakterze ekonomicznym oferowane są zajęcia z zakresu lektoratów języków obcych oraz informatyki w badaniach naukowych, a także szeroki zestaw przedmiotów specjalizacyjnych oraz praktyki. Zajęcia odbywają się przez 3 lata w okresie od października do maja każdego roku akademickiego. Odbycie tych studiów stwarza możliwość uzyskania stopnia naukowego doktora z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów zarówno absolwentom kierunków studiów ekonomicznych, jak i innych kierunków.

Zapewniamy Doktorantom dostęp do posiadanych ekonomicznych baz danych, specjalistycznych bibliotek z dokumentami elektronicznymi znajdującymi się instytutach, katedrach i zakładach, dostęp do bogatych zbiorów statystyk gospodarczych i tekstów prawa gospodarczego. Profesorowie sprawujący opiekę naukową nad Doktorantami są osobami o wysokim autorytecie naukowym w kraju i za granicą, uczestniczącymi w realizacji międzynarodowych projektów badawczych i przygotowywaniu strategii rozwoju gospodarczego, działającymi aktywnie w gospodarce, lub jako eksperci rządu czy też organizacji międzynarodowych.

Studia prowadzone są w systemie dziennym w związku z powyższym są one bezpłatne. W celu poprawy warunków materialnych Doktorantów, informujemy, że 50% doktorantów będzie miało zapewnione stypendium.

Studia doktoranckie na naszym Wydziale, mają na mocy Ustawy z 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, charakter studiów III stopnia.Kierownik Międzywydziałowych stacjonarnych studiów doktoranckich z ekonomii, finansów i zarządzania
dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG