Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne

Informacje dla studentów
Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne-organizacja studiów 28 i 29 edycja
28 edycja - Materiały dla słuchaczy
28 edycja - Plany zjazdów
28 edycja - Linki do spotkań on-line
29 edycja - Materiały dla słuchaczy
29 edycja - Plany zjazdów
29 edycja - linki do spotkań on line