Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne

 
Adres: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121


telefon: 058 523 11 90

e-mail: dorota.biniakiewicz@ug.edu.pl

                                                         

JEDYNE W REGIONIE

STUDIA REALIZOWANE

POD PATRONATEM PREZESA UZPUWAGA

Trwa rekrutacja na XXXIII edycję


Studiów Podyplomowych Zamówienia Publiczne

REKRUTACJA ON-LINE
 

Zapraszamy!Kierownik studiów: dr Elżbieta Adamowicz;

Charakterystyka: celem studiów jest przygotowanie absolwentów do funkcjonowania na rynku zamówień publicznych poprzez zapoznanie uczestników Studiów z procedurami prawnymi i ekonomicznymi, uwarunkowaniami oraz z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej. Studia podyplomowe przeznaczone są również dla ubiegających się o fundusze publiczne i unijne.


Absolwenci oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych UG otrzymują certyfikat podpisany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
 Program: w czasie dwóch semestrów zajęć słuchacze uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach z zakresu następujących grup tematycznych:

  •     zagadnienia prawne zamówień publicznych
  •     zagadnienia rynkowe zamówień publicznych
  •     zagadnienia finansowe zamówień publicznych
  •     zagadnienia systemu zamówień publicznych


Kadra: pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej, a także Urzędu Zamówień Publicznych i Urzędu Kontroli Skarbowej.

 
Czas trwania: 2 semestry, zajęcia odbywają się w piątki (16.00 - 20.00) i soboty (9.00 - 17.30)

 

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń (30 miejsc)

 

Opłaty: 2 400 zł za jeden semestr (2 x 2400zł)


Warunkiem przyjęcia na studia jest:

  • ukończenie studiów wyższych (tytuł magistra lub licencjata),
  • rejestracja online http://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_podyplomowe
  • wniesienie opłaty rocznej, semestralnej lub ratalnej,
  • złożenie kompletu dokumentów tj. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu internetowej rejestracji po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych),  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, zdjęcie legitymacyjne,  dowód uiszczenia opłaty za studia.


Komplet dokumentów można przesłać pocztą na adres:

Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne
Wydział Ekonomiczny UG
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
pok. 134


O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń!


Oświadczenie o formie płatności