Wykład otwarty prof. Leszka Balcerowicza

Opublikowano 27 marca 2019 roku

26 marca 2019 r. na Wydziale Ekonomicznym UG miał miejsce wykład otwarty prof. Leszka Balcerowicza „Dobre i złe transformacje. Co czeka Polskę?”.

Słowo wstępne wygłosiła Pani Dziekan Wydziału Ekonomicznego, prof. UG, dr hab. Monika Bąk. Wykład prof. Leszka Balcerowicza poświęcony był dobrym i złym transformacjom odnosząc się do ekonomicznego kontekstu 30-lecia wolnej Polski. Pan Profesor w interesujący sposób przedstawił etapy rozwoju gospodarki oraz typologię ustrojów na przykładzie wielu krajów z całego świata. Przedstawiona podczas wykładu analiza odnosiła się do warunków życia, w tym edukacji, poziomu zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, zdrowia i wieloaspektowo ujmowanych nierówności.
W dalszej części wykład dotyczył ustrojów w kontekście podejścia do demokracji, praw obywatelskich, praworządności i ochrony własności prywatnej, wolności gospodarczej i wolności mediów, jak również przedsiębiorczości, prywatyzacji, czy otwartości handlu.  Prof. Leszek Balcerowicz odnosił się do bieżącej sytuacji ekonomicznej i politycznej w Polsce i na świecie.

 

Na wykładzie pojawili się przedstawiciele świata nauki z różnych ośrodków akademickich, studenci, wielu gości. Wykład jednego z najwybitniejszych polskich ekonomistów i doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego przyciągnął bardzo wielu słuchaczy, Aula im. Tadeusza Ocioszyńskiego na Wydziale Ekonomicznym UG była wypełniona po brzegi.
 


Po wystąpieniu prof. Leszka Balcerowicza miała miejsce długa sesja pytań i odpowiedzi, w której kontynuowano wątki poruszane podczas wykładu. Uczestnicy zadawali ważne pytania, na które prof. Leszek Balcerowicz odpowiadał w przystępny i wyczerpujący sposób, dzieląc się swoją szeroką wiedzą ekonomiczną oraz wieloletnim doświadczeniem wynikającym z kształtowania, jako ekonomisty, byłego wicepremiera czy członka Rządu oraz prezesa banku centralnego, polskiej rzeczywistości ekonomicznej w okresie transformacji.

Przesłaniem wykładu prof. Leszka Balcerowicza było również zaangażowanie na lokalnych szczeblach obywatelskiej aktywności i włączanie się do inicjatyw obywatelskich. W opinii obecnych na wykładzie studentów prof. Leszek Balcerowicz jest autorytetem, który w przejrzysty sposób wypowiada się na trudne tematy, dzieląc się nie tylko wiedzą i doświadczeniem, ale również pozytywną energią.

Po zakończeniu wykładu prof. Leszek Balcerowicz pozostał z uczestnikami, był to czas na bezpośrednie rozmowy i zdjęcia oraz możliwość uzyskania autografu od autora cenionych publikacji o ekonomii i gospodarce.
 
Bezpośrednią relację z wykładu „Dobre i złe transformacje. Co czeka Polskę?” można obejrzeć na Facebooku WE UG:
bit.ly/ProfLeszekBalcerowicz

Prezentacja prof. Leszka Balcerowicza „Dobre i złe transformacje. Co czeka Polskę?”