Innowacyjna dydaktyka na Wydziale Ekonomicznym

Opublikowano 07 marca 2017 roku

Decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. inż. Macieja Chorowskiego z dnia 28 lutego 2017 r., złożony przez Wydział Ekonomiczny wniosek „Innowacyjna dydaktyka – rozwój kompetencji wykładowców Wydziału Ekonomicznego”  otrzymał pozytywną opinię i dofinansowanie w ramach Konkursu NCBiR nr 1/KADRA/POWER/3.4/2016.

Celem projektu jest podwyższenie poziomu kompetencji dydaktycznych kadry Wydziału Ekonomicznego w zakresie języka angielskiego (szkolenia typu academic skills na poziomie min. C1, Teaching English for Professional Purposes), co wzmocni potencjał w zakresie prowadzenia seminariów i prezentacji w języku obcym. Drugim istotnym elementem projektu jest przeprowadzenie warsztatów w zakresie analiz statystycznych i zaawansowanych opcji MS Excel, podnoszących umiejętności szybkiego i efektywnego przetwarzania oraz wizualizacji danych, ukierunkowanych na pozyskiwanie umiejętności oceny jakości informacji pozyskiwanych z baz danych oraz ich właściwej interpretacji, jak również przeprowadzania badań (np. ankiet, badań eksperckich). Trzeci filar projektu to moduł learning by doing z wykorzystaniem metody case study i design thinking, co ma na celu nabycie i podniesienie umiejętności aktywizacji studentów podczas zajęć dydaktycznych, moderowania zajęć, analizowania problemów, prototypowania i realizacji projektów opartych na kreatywnym i multidyscyplinarnym podejściu.

 

Projekt będzie realizowany od września 2017 r. i zakłada praktyczne wykorzystanie w trakcie realizacji projektu zdobytych przez kadrę dydaktyczną umiejętności i kompetencji w ramach zajęć prowadzonych ze studentami na Wydziale Ekonomicznym. Realizacja projektu wpłynie na podniesienie jakości kształcenia poprzez podejmowanie i analizę zaawansowanych zagadnień przedmiotowych.