dr hab. Stanisław Umiński

Opublikowano 30 maja 2014 roku
    

 

Miło nam poinformować, że w dniu 29 maja 2014 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne

Pana dr. Stanisława Umińskiego

 

 

Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym wszczętym na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt.

"Rozważania nad naturą, przyczynami oraz konkurencyjnością działalności eksportowej w ujęciu regionalnym dla Polski”

                byli:
  • Pani prof. zw. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka (Wydział Ekonomiczny UG)
  • Pan prof. zw. dr hab. Adam Budnikowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
  • Pan prof. zw. dr hab. Marian Gorynia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
  • Pan prof. zw. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
Kolokwium zakończyło się podjęciem przez Radę Wydziału Ekonomicznego uchwał o przyjęciu kolokwium habilitacyjnego i nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!