mgr Robert Sasse

Opublikowano 10 maja 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 25 kwietnia 2019 r.

Tytuł rozprawy: Consumer preferences for new technologies in banking

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Anna Nikodemska-Wołowik, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Joanna Adamska-Mieruszewska

Recenzenci:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Recenzje:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: