mgr Kirils Farbarzevics

Opublikowano 09 maja 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 25 kwietnia 2019 r.

Tytuł rozprawy: Acquiring a company: the role of the target company's innovations in the process of shaping transaction value

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG

Recenzenci:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Recenzje:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: