dr Adam Borodo

Opublikowano 09 maja 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 25 kwietnia 2019 r.

Tytuł rozprawy: Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania mediów społecznościowych w handlu elektronicznym

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Jacek Winiarski, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Olga Dębicka

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 21 października 2021 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 5 listopada 2021 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 5 listopada 2021 r.

Nadanie stopnia doktora: 18 listopada 2021 r.