mgr Krystian Dębski

Opublikowano 04 kwietnia 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 28 marca 2019 r.

Tytuł rozprawy: Logistyka innowacji w organizacjach opartych na wiedzy na przykładzie zakładów ubezpieczeń

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Cezary Mańkowski, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Leszek Reszka

Recenzenci:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Recenzje:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: