mgr Randeni Rathnasekara

Opublikowano 02 marca 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 28 lutego 2019 r.

Tytuł rozprawy: Assessing Efficiency Effects of Bank Mergers and Acquisitions - A Frontier-based Approach

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Magdalena Markiewicz

Recenzenci:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Recenzje:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: