mgr Karol Markowski

Opublikowano 01 lutego 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 31 stycznia 2019 r.

Tytuł rozprawy: Model utrzymania dróg publicznych w Polsce w świetle zrównoważonego rozwoju transportu

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król

Recenzenci:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Recenzje:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: