dr Adrian Śliwa

Opublikowano 10 stycznia 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 20 grudnia 2018 r.

Tytuł rozprawy: Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju elektrycznych pojazdów drogowych

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: prof. dr hab. Jan Burnewicz

Promotor pomocniczy: dr Michał Suchanek

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 22 października 2020 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 20 listopada 2020 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 20 listopada 2020 r.

Nadanie stopnia doktora: 17 grudnia 2020 r.