dr Yllka Hoxha

Opublikowano 22 października 2018 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 18 października 2018 r.

Tytuł rozprawy: The Impact of CSR Understanding on the Effectiveness of Economic Decision Making of Small and Medium-Sized Enterprises in Kosovo

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 17 grudnia 2020 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 22 stycznia 2021 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 22 stycznia 2021 r.

Nadanie stopnia doktora: 18 lutego 2021 r.