dr Justyna Rybacka

Opublikowano 24 marca 2018 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 22 marca 2018 r.

Tytuł rozprawy: Rola marki w budowaniu przewagi konkurencyjnej banków

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Tomasz Czuba

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 23 maja 2019 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 25 czerwca 2019 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 25 czerwca 2019 r.

Nadanie stopnia doktora: 27 czerwca 2019 r.