dr Anna Galik

Opublikowano 17 listopada 2017 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 16 listopada 2017 r.

Tytuł rozprawy: Wpływ nowych technologii na elastyczność rynku pracy

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Monika Bąk, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 28 lutego 2019 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 4 kwietnia 2019 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 4 kwietnia 2019 r.

Nadanie stopnia doktora: 23 maja 2019 r.