dr Adewale Otukoya

Opublikowano 15 września 2017 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 14 września 2017 r.

Tytuł rozprawy: The role of entrepreneurship in the economic development of Nigeria

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Anna Nikodemska-Wołowik, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Tomasz Bieliński

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 23 maja 2019 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 28 maja 2019 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 28 maja 2019 r.

Nadanie stopnia doktora: 27 czerwca 2019 r.