mgr Ewelina Kochaniak

Opublikowano 18 listopada 2016 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 17 listopada 2016 r.

Tytuł rozprawy: Dekompozycja kapitałowa przedsiębiorstw jako przyczyna ich ekonomicznej upadłości. Studium na przykładzie działalności transportowej

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Szałucki

Recenzenci:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Recenzje:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: