dr Paweł Szczepanik

Opublikowano 06 maja 2016 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 24 marca 2016 r.

Tytuł rozprawy: Polemika wokół pomiaru stóp zwrotu w Otwartych Funduszach Emerytalnych i wskaźników waloryzacji w ZUS

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Dariusz Filar, prof. UG

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 17 listopada 2016 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 1 grudnia 2016 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 1 grudnia 2016 r.

Nadanie stopnia doktora: 15 grudnia 2016 r.