dr Waldemar Kunz

Opublikowano 19 czerwca 2015 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 14 maja 2015 r.

Tytuł rozprawy: Innowacje jako czynnik rozwoju ekonomiczno-społecznego polskich gmin

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: prof. dr hab. Jan Burnewicz

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 24 marca 2016 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 19 maja 2016 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 19 maja 2016 r.

Nadanie stopnia doktora: 2 czerwca 2016 r.