dr Małgorzata Jarocka

Opublikowano 18 kwietnia 2015 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 19 marca 2015 r.

Tytuł rozprawy: Dysfunkcyjność kapitałów pracujących polskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej transportu w warunkach realizacji programowanych inwestycji innowacyjnych

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Szałucki

Promotor pomocniczy: dr Beata Majecka

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 12 września 2019 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 23 września 2019 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 23 września 2019 r.

Nadanie stopnia doktora: 26 września 2019 r.