dr Ewa Mazanowska

Opublikowano 18 kwietnia 2015 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 26 czerwca 2014 r.

Tytuł rozprawy: Ocena dysfunkcji procesu motywowania w ujęciu ekonomii behawioralnej

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Dorota Simpson, prof. UG

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 22 lutego 2018 r.

Streszczenie: wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 8 marca 2018 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 8 marca 2018 r.

Nadanie stopnia doktora: 22 marca 2018 r.