dr hab. Iwona Sobol

Opublikowano 01 lipca 2019 roku

Wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: 24 kwietnia 2019 r.

Autoreferat: wersja polska, wersja angielska

Komisja habilitacyjna:

  • prof. dr hab. Jerzy Węcławski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (przewodniczący komisji)
  • dr hab. Joanna Pietrzak - Uniwersytet Gdański (sekretarz komisji)
  • prof. dr hab. Małgorzata Zaleska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (recenzent)
  • prof. dr hab. Monika Marcinkowska - Uniwersytet Łódzki (recenzent)
  • dr hab. Eugeniusz Gostomski - Uniwersytet Gdański (recenzent)
  • prof. dr hab. Jan Solarz - Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi (członek komisji)
  • prof. dr hab. Ryszard Wierzba - Uniwersytet Gdański (członek komisji)Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Wszczęcie postępowania: 26 kwietnia 2019 r.

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania przez Radę Wydziału Ekonomicznego UG: 27 czerwca 2019 r.

Powołanie Komisji habilitacyjnej: 12 listopada 2019 r.

Uchwała Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego: 22 października 2020 r.