dr hab. Michał Suchanek

Opublikowano 26 kwietnia 2019 roku

Wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: 6 marca 2019 r.

Autoreferat: wersja polska, wersja angielska

Komisja habilitacyjna:

  • prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przewodniczący komisji)
  • dr hab. Przemysław Borkowski - Uniwersytet Gdański (sekretarz komisji)
  • dr hab. Adam Przybyłowski - Uniwersytet Morski w Gdyni (recenzent)
  • prof. dr hab. Jacek Szołtysek - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (recenzent)
  • prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski - Uniwersytet Gdański (recenzent)
  • dr hab. Piotr Michoń - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (członek komisji)
  • prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka - Uniwersytet Gdański (członek komisji)Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Wszczęcie postępowania: 7 marca 2019 r.

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania przez Radę Wydziału Ekonomicznego UG: 25 kwietnia 2019 r.

Powołanie Komisji habilitacyjnej: 10 września 2019 r.

Uchwała Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego: 20 lutego 2020 r.