dr Magdalena Kąkol

Opublikowano 03 kwietnia 2019 roku

Wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: 1 marca 2019 r.

Autoreferat: wersja polska, wersja angielska

Komisja habilitacyjna:

  • prof. dr hab. Adam Budnikowski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (przewodniczący komisji)
  • dr hab. Andrzej Jezierski - Uniwersytet Gdański (sekretarz komisji)
  • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (recenzent)
  • dr hab. Beata Stępień - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (recenzent)
  • dr hab. Stanisław Umiński - Uniwersytet Gdański (recenzent)
  • dr hab. Halina Nakonieczna-Kisiel - Uniwersytet Szczeciński (członek komisji)
  • prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka - Uniwersytet Gdański (członek komisji)Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Wszczęcie postępowania: 1 marca 2019 r.

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania przez Radę Wydziału Ekonomicznego UG: 28 marca 2019 r.

Powołanie Komisji habilitacyjnej: 14 maja 2019 r.

Uchwała Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego:
5 grudnia 2019 r.